home


Praeitų laikotarpių buhalterinės apskaitos sutvarkymas

Jeigu įmonė kurį laiką neturėjo buhalterio arba  buhalterinė apskaita buvo  tvarkoma neteisingai, ar dėl buhalterių kaitos ar įstatymų nežinojimo iš viso netvarkoma,  neteisingai apskaičiuoti ir uždeklaruoti mokesčiai. Tuo atveju, mes sutvarkome buhalterinę apskaitą, nustatytus trūkumus pašaliname su mažiausiomis sąnaudomis ir rizika.