home


Dalinis buhalterinės apskaitos vedimas

  • dalinai dokumentus suveda kliento įmonės darbuotojas (pvz. pardavimus),o mes suvedame likusią dokumentų dalį ir sutvarkome apskaitą iki galutinio rezultato
  •  kokio nors vieno ar kelių  buhalterijos barų tvarkymas pvz. darbo užmokesčio apskaita (atlyginimų ir su tuo susijusių mokesčių skaičiavimas, deklaravimas, pažymų darbuotojams ruošimas), ilgalaikio turto apskaita (pajamavimas, nusidėvėjimo skaičiavimas, inventorizacijos atlikimas) .
  • konkretūs darbai (pvz. turto inventorizacija,skolų derinimas)