home


Pakeistas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas

Pakeistas Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas
Kartu su Gyventojų turto deklaravimo įstatymu pakeistas ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatos nesikeitė, tačiau šio įstatymo 27 straipsnio 3 dalyje atliktas techninio pobūdžio pakeitimas, išbraukiant žodžius „valstybės garantuojamą teisinę pagalbą arba", kadangi gyventojams, pageidaujantiems gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, nebereikia deklaruoti  turto Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka.

GPMĮ 27 straipsnio 3 dalis išdėstyta taip (pakeitimas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.):

„3. Gyventojas, kuris mokestiniu laikotarpiu buvo įsigijęs verslo liudijimą ar įregistravęs individualią veiklą, privalo pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją net tuo atveju, kai individualios veiklos pajamų negavo. Gyventojas, kuriam atsiranda prievolė deklaruoti turimą turtą Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka, išskyrus gyventoją, pageidaujantį gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą arba piniginę socialinę paramą, taip pat išskyrus atskaitinę gyventojo turto deklaraciją teikiančius Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 22 punkte nurodytus asmenis, privalo pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją nepaisydamas šio straipsnio 2 dalyje nustatytų išimčių. Gyventojas, kuriam atsiranda prievolė deklaruoti turimą turtą Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka, po kalendorinių metų, už kuriuos teikiama gyventojo turto deklaracija, gegužės 1 dienos privalo pats arba per savo įgaliotą asmenį pateikti mokesčio administratoriui metinę pajamų mokesčio deklaraciją už praėjusį mokestinį laikotarpį laikydamasis gyventojo turto deklaracijos pateikimo terminų."